Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «BERSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ» με έδρα την Πυλαία, Θεσσαλονίκης (Αγ. Αναστασίας και Λαέρτου), προκηρύσσει διαγωνισμό για τα καταστήματα με το διακριτικό τίτλο Bag  Stories ο οποίος θα διενεργηθεί δια των ιστοτόπων https://www.facebook.gr/bagstoriesgr

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.
 2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών  BERSON, AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ και  Αναγνώστου Αθηνά Microquest A.E.B.E., καθώς και οι συγγενείς Α’ βαθμού.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω των ισοτόπων https://www.facebook.gr/bagstoriesgr  & http://bagstories.gr/  με χρονική διάρκεια από την 2/10/2017 - 9/10/2017.
 4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.
 5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε πεδίο του ιστότοπου http://bagstories.gr/ που σηματοδοτείται ως «Όροι διαγωνισμού».
 6. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν Like τη σελίδα των καταστημάτων Bag  Stories στο Facebook, και να κοινοποιήσουν τη φωτογραφία με το δώρο του διαγωνισμού στον τοίχο τους. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί ένας(1) νικητής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την στις 9/10/2017, στα γραφεία της εταιρείας ΒΕRSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ στην οδό Αγαμέμνονος 47 στην Καλλιθέα, με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.
 7. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, ως και πάσης φύσεως και μορφής εκμετάλλευσης της συμμετοχών που θα διακριθούν, για απεριόριστο χρόνο.
 8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα και κοινοποιήσουν δημόσια τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση ανεξαρτήτως των κοινοποιήσεων που θα κάνει.
 9. Για τον διαγωνισμό θα κληρωθεί 1 δώρο,
 10. Χαρτοφύλακας διθέσιος με θέση για PC 14', αυξομειούμενος,124414000, Αξία 135,00€
 11. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί  1 νικητής.  Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.
 12. Ο νικητής του δώρου  που θα προκύψει από την κλήρωση θα ειδοποιηθεί  μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook. Με την αποστολή από την εταιρεία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση . Ο  νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες  5 ημέρες. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο ακυρώνεται.
 13. Ο νικητής θα παραλάβει  το δώρο του από τα γραφεία της ΒΕRSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ στην οδό Αγαμέμνονος 47 στην Καλλιθέα. Ημέρες παραλαβής του δώρου  ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως και 14:00 ή από τα καταστήματα Bag Stories ή κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία.
 14. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 15. Η BERSON, AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου  και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.
 16. Η BERSON, AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ Αναγνώστου Αθηνά Microquest A.E.B.E.  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία  δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί  να εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέει από το παρόν και απαλλάσσεται  από τη ζημία των υποχρεώσεών τους.
 17. Η BERSON, AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ και η Αναγνώστου Αθηνά Microquest A.E.B.E. διατηρούν  την ευχέρεια να ακυρώνουν  συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία  παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία  έχει  το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει  τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει  το δώρο.
 18. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία BERSON, AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.
 20. Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.
 21. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.
Bottom Static Newsletter

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER & ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ *

* Η έκπτωση ισχύει ΜΟΝΟ για την πρώτη αγορά μετά την εγγραφή σας και για προϊόντα που ΔΕΝ βρίσκονται σε προσφορά.

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων